Chính sách nhân viên thiết kế website 2019

Thứ năm - 31/01/2019 09:14
Nhân viên được hưởng lương chính theo hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để công ty tính khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

1. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG
1a. Chế độ lương:
   + Nhân viên được hưởng lương chính theo hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để công ty tính khoản tiền đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật và tính các chế độ khác.

1b. Thanh toán lương:
- Nhân viên thử việc, học việc, thực tập:

   + Thời gian học việc và thử việc, nhân viên xin nghỉ hoặc tự ý nghỉ việc, không được trả lương
   + Thời gian học việc và thử việc, được trả hoa hồng theo hợp đồng đã thực hiện nếu có.
   + Lương được thanh toán 1 lần vào ngày 5 - 10 mõi tháng
   + Lưu ý: những nhân viên chưa được ký hợp đồng lao động chính thức thì được xem là nhân viên thử việc học việc và thực tập.

- Nhân viên thời vụ: (Là nhân viên đã hoàn thành thử việc học việc nhưng chưa ký hợp đồng chính thức)
   + Thời gian làm việc nhân viên xin nghỉ hoặc tự ý nghỉ việc, không được trả lương
   + Thời gian học việc và thử việc, được trả hoa hồng theo hợp đồng đã thực hiện nếu có.
   + Lương được thanh toán 1 lần vào ngày 5 - 10 mõi tháng
   + Được hưởng chế độ phụ cấp nếu có

- Nhân viên chính thức:
   + Trong kỳ tính lương, nếu nhân viên nghỉ trên 15 ngày lương kỳ đó sẽ được tính cho kỳ tiếp theo.
   + Nghỉ có phép 20 ngày trong tháng hoặc nghỉ không phép trên 10 ngày, tháng đó không được tính lương. (kể cả lễ, chủ nhật)
   + Lương được thanh toán 1 lần vào ngày 1 - 5 mõi tháng
   + Được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
   + Được hưởng chế độ phụ cấp nếu có


2. CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHỤ CẤP
2a. Nguyên tắc khen thưởng:
   + Tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và thành tích lao động của mỗi nhân viên.
   + Công ty không cam kết 1 khoản thưởng cố định cho nhân viên, mỗi thời điểm hoặc chiến dịch sẽ có thông báo cụ thể.
   + Các dịp lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định: công ty không cam kết số tiền thưởng, tiền thưởng nếu có sẽ được thông báo cụ thể.
   + Các khoản thưởng sẽ tùy thuộc vào thành tích của cá nhân, mỗi cá nhân sẽ có mức thưởng khác nhau.

2b. Phụ cấp trách nhiệm:
   + Phụ cấp tiền điện thoại, công tác phí, xăng xe (nếu có do quản lý trực tiếp hỗ trợ)
   + Máy móc, trang thiết bị làm việc do công ty trang bị cho nhân viên phải tự bảo quản.
   + Trường hợp mất, hư hỏng do lỗi nhân viên thì phải bồi thường tùy theo mức độ lỗi và mức độ thiệt hại của tài sản.

2c. Hoa hồng:
   + Thời điểm được tính hoa hồng: ngay sau khi thanh lý hợp đồng, đã xuất hóa đơn cho khách hàng (nếu khách hàng yêu cầu)
   + Sau 60 ngày mà không thanh lý hoặc hủy hợp đồng, không được nhận hoa hông (tùy theo lỗi bộ phận nào)
 

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG, THƯỞNG VÀ TĂNG LƯƠNG CĂN CỨ VÀO DỰ ÁN HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN


Cấp 1. Dự án thực hiện·: > 10 dự án
- Chức danh: Nhân viên tìm năng
   + Hoa hồng: 05%
   + Thưởng: 05%
   + Lương: 05%

Cấp 2. Dự án thực hiện·: > 30 dự án
- Chức danh: Nhân viên tích cực
   + Hoa hồng: 05%
   + Thưởng: 05%
   + Lương: 10%

Cấp 3. Dự án thực hiện·: > 50 dự án
- Chức danh: Nhân viên bạc
   + Hoa hồng: 06%
   + Thưởng: 06%
   + Lương: 15%

Cấp 4. Dự án thực hiện·: > 90 dự án
- Chức danh: Nhân viên vàng
   + Hoa hồng: 08%
   + Thưởng: 08%
   + Lương: 20%

Cấp 5. Dự án thực hiện·: > 150 dự án
- Chức danh: Nhân viên kim cương
   + Hoa hồng: 10%
   + Thưởng: 10%
   + Lương: 30%

Cấp 6. Dự án thực hiện·: > 200 dự án
- Chức danh: Nhân viên VIP
   + Hoa hồng: 15%
   + Thưởng: 15%
   + Lương: 40%

- Ghi chú:
   + Dự án: là tính tổng những dự án website đã thực hiện thành công theo đúng quy định.
   + Chức danh: Có văn bản và bằng khen tuyên dương khi đạt một chức danh nào đó (Tuyên dương 1 lần, đến khi đạt đến cấp kế tiếp)
   + Hoa hồng: Tính những dự án của khách hàng đã thực hiện (Thanh lý hợp đồng là tính hoa hồng)
   + Thưởng: Tính tất cả các dự án của công ty và khách hàng đã thực hiện (Thưởng chỉ 1 lần khi đạt cấp)
   + Lương: Tính phần trăm lương hiện tại (tăng lương 1 lần khi đạt cấp)

- Chế độ hoa hồng ưu đãi đặc biệt:
   + Nếu khách hàng cần hỗ trợ dịch vụ, nâng cấp dịch vụ nhân viên thiết kế vẫn được hưởng dự án duy trì theo chính sách hoa hồng trên.

- Điều kiện chung:
   + Hỗ trợ khách hàng tốt dự án đã thực hiện, không phàn nàn, phản ánh (hỗ trợ trực tiếp, qua điện thoại hoặc Email)

2d. Căn cứ phân định dự án
- Trường hợp có tranh chấp giữa các nhân viên, công ty ưu tiên như sau:
   + Ưu tiên cho nhân viên đã thực hiện dự án
   + Ưu tiên cho nhân viên chứng minh được quan hệ và hỗ trợ khách hàng.
   + Ưu tiên cho nhân viên hỗ trợ khách hàng trực tiếp
- Phân chia hoa hồng cho nhân viên được hỗ trợ dự án hoặc trong trường hợp có tranh chấp:
   + Nhân viên thực hiện dự án: 45% hoa hồng hợp đồng
   + Nhân viên chỉnh sửa dự án: 35% hoa hồng hợp đồng
   + Nhân viên hỗ trợ dự án: 20% hoa hồng hợp đồng
   + Thông thường nhân viên thực hiện dự án chính là nhân viên chỉnh sửa hỗ trợ dự án. Nếu nhân viên thực hiện dự án không hỗ trợ dự án thì giao cho nhân viên chỉnh sửa dự án hoặc ngược lại.
   + Trường hợp cả 2 nhân viên không xử lý được, khách hàng chuyển về cho công ty và không có hoa hồng trong trường hợp này.
   + Khách hàng duy trì vẫn được tính cho nhân viên thực hiện dự án hoặc hỗ trợ dự án.

2e. Hủy hợp đồng:
   + Trường hợp khách hàng hủy hợp đồng mà lỗi không thuộc về công ty, thì nhân viên thiết kế vẫn được hưởng hoa hồng.
   + Trường hợp khách hàng hủy hợp đồng mà lỗi thuộc về công ty, thì nhân viên thiết kế không được hưởng hoa hồng (có thể bị phạt tùy theo giá trị hợp đồng và lỗi do bộ phận nào)


3. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, NGHỈ PHÉP
3a. Bảo hiểm:
   + Nhân viên, trừ những người đang được hưởng chế độ hưu trí, mất sức do BHXH trả, khi được công ty ký hợp đồng lao động chinh thức sẽ cùng công ty đóng BHXH, BHYT và được hưởng các chế độ.
   + Quỹ BHXH, BHYT do công ty đóng 23,5% trên tổng lương theo thỏa thuận và nhân viên đóng 10,5% tiền lương theo Luật lao động hiện hành (tùy theo Luật quy định). Tổng cộng là 34% theo quy định năm 2019
   + Nghỉ việc theo chế độ BHXH trả lương.

3b. Nghỉ phép:
- Xin nghỉ phép:
Trước ngày nghỉ 24h vui lòng gởi đơn xin nghỉ vào Mail của phòng nhân sự là nhansu@pys.vn, đồng thời thông báo với quản lý tại nơi bạn làm việc qua tin sms. Nêu rõ thời gian nghỉ và lý do xin nghỉ. 
- Trừ điểm thành tích khi nghỉ việc thông tin chi tiết xem tại đây: http://url.pys.vn/4ceEqQk (Nghỉ phép sẽ không trừ thẳng vào lương)
- Lưu ý chung:
   + Các trường hợp đột xuất, phải luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng và các yêu cầu của công ty.
   + Nhân viên chính thức nghỉ vì lý do sức khỏe có nhập viện: Bảo hiểm trả lương.
   + Nghỉ liên tục 07 ngày mà không có lý do báo trước cho công ty, công ty tự hủy hợp đồng.

3c. Nghỉ việc:
- Xin nghỉ việc:
Nộp đơn xin nghỉ việc qua Mail nhansu@pys.vn của phòng nhân sự, đồng thời nộp đơn giấy cho quản lý đóng dấu ký tên xác nhận và thanh toán lương nếu có. Trong đơn nêu rõ thời gian nghỉ, lý do xin nghỉ và lương + thưởng + hoa hồng nếu có.
- Lưu ý khi nghỉ việc:
   + Nghỉ việc phải thông báo trước 30 ngày, bàn giao công việc lại cho nhân viên mới sẽ được nhận đủ lương + thưởng + hoa hồng.
   + Nghỉ việc không thông báo trước 30 ngày hoặc không bàn giao công việc sẽ không thanh toán 100% lương + thưởng.
   + Nghỉ việc do công ty ngừng hợp đồng sẽ được thanh toán đủ lương + thưởng + hoa hồng + bảo hiểm thất nghiệp.


4. CHÍNH SÁCH HỢP TÁC LÂU DÀI
4a. Nhân viên:
   + Khi có sự hỗ trợ của khách hàng đó, nhân viên đó được tính hoa hồng.
   + Trong thời gian làm việc và còn hưởng lương của công ty, nhân viên không được ký hợp đồng đại lý.
   + Nhân viên làm việc trên 3 năm, sau khi nghỉ việc khách hàng đó vẫn được tính hoa hồng cho nhân viên (nhân viên được xem là đại lý hoặc cộng tác)

4b. Trưởng nhóm:
   + Thưởng 5% doanh số của hệ thống nhân viên quản lý trực tiếp

 
Giám đốc
Đã ký ngày: 01/01/2019
Chính thức áp dụng ngày 01/03/2019
Chỉnh sửa bổ xung ngày 03/03/2019

Phần sửa đổi: 1b, 3b, 3c Thanh toán lương

Link rút gọn: http://url.pys.vn/Siyc08l

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật